Όροι Χρήσης: .Studio

Ο πελάτης, με την αγορά ή κράτηση των υπηρεσιών της .Studio, δηλώνει υπεύθυνα και επώνυμα πως αποδέχεται και συμφωνεί με τους παρακάτω Όρους Χρήσης:

  1. Ο πελάτης που επώνυμα πραγματοποιεί την κράτηση, είναι υπεύθυνος με κάθε τρόπο για οποιαδήποτε ζημία, φθορά ή παραβίαση όρων συμβεί κατά τη διάρκεια της χρήσης του χώρου ανεξαρτήτως του ποιος την προκάλεσε. Σε περίπτωση ζημίας ή φθοράς, ο πελάτης που επώνυμα πραγματοποιεί την κράτηση θα επιβαρυνθεί το όποιο κόστος αποκατάστασης.
  2. Το στήσιμο, μάζεμα και οτιδήποτε χρειάζεται να πραγματοποιηθεί για να επιστρέψει ο χώρος στην αρχική του κατάσταση από άποψη καθαριότητας και οργάνωσης, πραγματοποιούνται μέσα στο χρόνο κράτησης του χώρου. Παρακαλούμε ετοιμαστείτε να ολοκληρώσετε την χρήση και να προγραμματίσετε ανάλογα την εργασία σας, για να μπορέσετε να αποδεσμεύσετε το χώρο με το πέρας του χρόνου κράτησής σας.
  3. Παρακαλώ σεβαστείτε το προσωπικό, τους όρους χρήσης και τους άλλους πελάτες και παρευρισκομένους, σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας σας.
  4. Ακυρώσεις κρατήσεων μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνον έως και 24 ώρες πριν την έναρξη της κράτησής σας, οπότε και οι ώρες κράτησης θα πιστωθούν για μελλοντική χρήση. Σε καμία περίπτωση δεν πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων.

​Αληθής πληροφορίες:

Ο πελάτης δηλώνει υπεύθυνα πως τα στοιχεία της ταυτότητάς του, που μας παρέχει σε οποιαδήποτε στιγμή της κράτησής του, είναι αληθή και σε καμία περίπτωση ανακριβή ή παραπλανητικά. Κατά την κράτησή του ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την .Studio για τα παρακάτω:

α. Είδος χρήσης του χώρου (π.χ. φωτογράφιση, παραγωγή βίντεο, παραγωγή βίντεο με ηχοληψία, casting, μάθημα/εργαστήριο, σεμινάριο, fitting κ.λ.π.).​

β. Εξοπλισμός της .Studio που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει.

γ. Ενδεικτικός αριθμός ατόμων που θα παρευρεθούν στο χώρο.