Πολιτική Απορρήτου

1. Εισαγωγή Στην Πολιτική Απορρήτου

Το απόρρητο των επισκεπτών του ιστότοπού μας είναι πολύ σημαντικό για εμάς και δεσμευόμαστε να το διαφυλάξουμε. Αυτή η πολιτική εξηγεί τι θα κάνουμε με τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών.

Η συναίνεση στη χρήση των cookies σύμφωνα με τους όρους αυτής της πολιτικής κατά την πρώτη επίσκεψη στον ιστότοπό μας, μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.

2. Δικαιώματα

Αυτό το έγγραφο δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο από το SEQ Legal (seqlegal.com) και τροποποιήθηκε από την Weby (www.myweby.gr).

3. Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Οι ακόλουθοι τύποι προσωπικών πληροφοριών μπορούν να συλλεχθούν, να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν:

 • Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένων της διεύθυνσης IP, της γεωγραφικής θέσης, του τύπου και της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος.
 • Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων της πηγής παραπομπής, της διάρκειας επίσκεψης, των προβολών σελίδων και των διαδρομών πλοήγησης στον ιστότοπο·
 • Πληροφορίες, όπως η διεύθυνση email σας, που εισάγετε κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπό μας.
 • Πληροφορίες που εισάγετε όταν δημιουργείτε ένα προφίλ στον ιστότοπό μας—για παράδειγμα, το όνομά σας, φωτογραφίες προφίλ, φύλο, γενέθλια, κατάσταση σχέσης, ενδιαφέροντα και χόμπι, στοιχεία εκπαίδευσης και στοιχεία απασχόλησης.
 • Πληροφορίες, όπως το όνομα και η διεύθυνση email σας, που εισάγετε για να ρυθμίσετε τις συνδρομές στα email και/ή τα ενημερωτικά δελτία μας.
 • Πληροφορίες που εισάγετε κατά τη χρήση των υπηρεσιών στον ιστότοπό μας·
 • Πληροφορίες που δημιουργούνται κατά τη χρήση του ιστότοπού μας, συμπεριλαμβανομένου του πότε, πόσο συχνά και υπό ποιες συνθήκες τον χρησιμοποιείτε.
 • Πληροφορίες σχετικά με οτιδήποτε αγοράζετε, υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε ή συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του ιστότοπού μας, οι οποίες περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση email και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.
 • Πληροφορίες που δημοσιεύετε στον ιστότοπό μας με σκοπό να τις δημοσιεύσετε στο Διαδίκτυο, οι οποίες περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη, τις φωτογραφίες προφίλ και το περιεχόμενο των αναρτήσεών σας.
 • Πληροφορίες που περιέχονται σε τυχόν επικοινωνίες που μας στέλνετε μέσω email ή μέσω του ιστότοπού μας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου επικοινωνίας και των μεταδεδομένων του
 • Οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία που μας στέλνετε.

Προτού μας αποκαλύψετε τα προσωπικά στοιχεία άλλου ατόμου, πρέπει να λάβετε τη συγκατάθεση αυτού του ατόμου τόσο για την αποκάλυψη όσο και για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

4. Χρήση των προσωπικών στοιχείων

Οι προσωπικές πληροφορίες που μας υποβάλλονται μέσω του ιστότοπού μας θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική ή στις σχετικές σελίδες του ιστότοπου. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία για τα ακόλουθα:

 • Διαχείριση του ιστότοπου και της επιχείρησής μας.
 • Εξατομίκευση της ιστοσελίδας μας για εσάς.
 • Επιτρέποντας τη χρήση των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό μας, σας στέλνουμε προϊόντα που αγοράσατε μέσω του ιστότοπού μας·
 • Παροχή υπηρεσιών που αγοράζονται μέσω του ιστότοπού μας.
 • Αποστολή εκθέσεων, τιμολογίων και υπενθυμίσεων πληρωμής σε εσάς και είσπραξη πληρωμών από εσάς.
 • Να σας στέλνει εμπορικές επικοινωνίες που δεν αφορούν την εμπορία.
 • Να σας στέλνει ειδοποιήσεις μέσω email που έχετε ζητήσει συγκεκριμένα.
 • Σας στέλνουμε το ενημερωτικό δελτίο μας μέσω email, εάν το έχετε ζητήσει (μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή εάν δεν χρειάζεστε πλέον το ενημερωτικό δελτίο).
 • Να σας αποστέλλουμε επικοινωνίες μάρκετινγκ σχετικά με την επιχείρησή μας ή τις επιχειρήσεις προσεκτικά επιλεγμένων τρίτων που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, ταχυδρομικώς ή, όπου έχετε συμφωνήσει ρητώς με αυτό, μέσω email ή παρόμοιας τεχνολογίας (μπορείτε να μας ενημερώσετε στο οποιαδήποτε στιγμή, εάν δεν χρειάζεστε πλέον επικοινωνίες μάρκετινγκ)·
 • Παροχή σε τρίτα μέρη στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες μας (αλλά αυτά τα τρίτα μέρη δεν θα μπορούν να προσδιορίσουν κανένα μεμονωμένο χρήστη από αυτές τις πληροφορίες)·
 • Διεκπεραίωση ερωτημάτων και καταγγελιών που έγιναν από ή για εσάς σχετικά με τον ιστότοπό μας·
 • Διατηρώντας τον ιστότοπό μας ασφαλή και αποτρέποντας την απάτη.
 • Επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του ιστότοπού μας (συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης προσωπικών μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω της υπηρεσίας προσωπικών μηνυμάτων του ιστότοπού μας), και άλλες χρήσεις.
 • Εάν υποβάλετε προσωπικά στοιχεία για δημοσίευση στον ιστότοπό μας, θα δημοσιεύσουμε και διαφορετικά θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με την άδεια που μας εκχωρείτε.
 • Οι ρυθμίσεις απορρήτου σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό της δημοσίευσης των πληροφοριών σας στον ιστότοπό μας και μπορούν να προσαρμοστούν χρησιμοποιώντας στοιχεία ελέγχου απορρήτου στον ιστότοπο.
 • Δεν θα παρέχουμε, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, τις προσωπικές σας πληροφορίες σε κανένα τρίτο μέρος για το άμεσο μάρκετινγκ του ίδιου ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου.

5. Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά στοιχεία σε οποιοδήποτε μέλος του ομίλου εταιρειών μας (αυτό σημαίνει τις θυγατρικές μας, την τελική εταιρεία χαρτοφυλακίου μας και όλες τις θυγατρικές της) ως ευλόγως απαραίτητα για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά στοιχεία:

 • Στο βαθμό που υποχρεούμαστε να το πράξουμε από το νόμο.
 • Σε σχέση με οποιαδήποτε εν εξελίξει ή μελλοντική νομική διαδικασία.
 • Προκειμένου να θεμελιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε άλλους για σκοπούς πρόληψης απάτης και μείωσης του πιστωτικού κινδύνου).
 • Στον αγοραστή (ή τον υποψήφιο αγοραστή) οποιασδήποτε επιχείρησης ή περιουσιακού στοιχείου που πουλάμε (ή σκοπεύουμε) να πουλήσουμε
 • Σε οποιοδήποτε πρόσωπο που πιστεύουμε εύλογα ότι μπορεί να υποβάλει αίτηση σε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή για αποκάλυψη αυτών των προσωπικών πληροφοριών, όταν, κατά την εύλογη γνώμη μας, αυτό το δικαστήριο ή αρχή είναι εύλογα πιθανό να διατάξει την αποκάλυψη αυτών των προσωπικών πληροφοριών.

Εκτός από όσα προβλέπονται στην παρούσα πολιτική, δεν θα παρέχουμε τα προσωπικά στοιχεία σε τρίτους.

6. Διεθνείς μεταφορές δεδομένων

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε ενδέχεται να αποθηκευτούν, να υποβληθούν σε επεξεργασία και να μεταφερθούν μεταξύ οποιασδήποτε από τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, προκειμένου να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σύμφωνα με αυτήν την πολιτική.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε ενδέχεται να μεταφερθούν στις ακόλουθες χώρες που δεν έχουν νόμους περί προστασίας δεδομένων αντίστοιχους με αυτούς που ισχύουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ρωσία, Ιαπωνία, Κίνα και Ινδία.

Τα προσωπικά στοιχεία που δημοσιεύετε στον ιστότοπό μας ή υποβάλετε για δημοσίευση στον ιστότοπό μας ενδέχεται να είναι διαθέσιμα, μέσω του διαδικτύου, σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τη χρήση ή την κακή χρήση τέτοιων πληροφοριών από άλλους.

Συμφωνείτε ρητά με τις μεταβιβάσεις προσωπικών πληροφοριών που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα.

7. Διατήρηση προσωπικών πληροφοριών

Αυτή η ενότητα ορίζει τις πολιτικές και τη διαδικασία διατήρησης δεδομένων μας, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις σχετικά με τη διατήρηση και τη διαγραφή προσωπικών πληροφοριών.

Οι προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε για οποιονδήποτε σκοπό ή σκοπούς δεν θα διατηρούνται για περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για αυτόν τον σκοπό ή αυτούς τους σκοπούς.

Με την επιφύλαξη του άρθρου G-2, συνήθως διαγράφουμε προσωπικά δεδομένα που εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται παρακάτω έπειτα απο ένα χρονικό διάστημα.

Ανεξάρτητα από τις άλλες διατάξεις αυτής της ενότητας, θα διατηρήσουμε έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εγγράφων) που περιέχουν προσωπικά δεδομένα: στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο,εάν πιστεύουμε ότι τα έγγραφα μπορεί να σχετίζονται με οποιαδήποτε εν εξελίξει ή μελλοντική νομική διαδικασία· και προκειμένου να θεμελιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε άλλους με σκοπό την πρόληψη της απάτης και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου).

8. Ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων

Θα λάβουμε εύλογες τεχνικές και οργανωτικές προφυλάξεις για να αποτρέψουμε την απώλεια, την κακή χρήση ή την αλλαγή των προσωπικών σας στοιχείων.

Θα αποθηκεύσουμε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε στους ασφαλείς διακομιστές μας (που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης και τείχος προστασίας).

Όλες οι ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας μας θα προστατεύονται από τεχνολογία κρυπτογράφησης.

Αναγνωρίζετε ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου είναι εγγενώς ανασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που αποστέλλονται μέσω Διαδικτύου.

Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση εμπιστευτικού του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. δεν θα σας ζητήσουμε τον κωδικό πρόσβασής σας (εκτός από την περίπτωση που συνδεθείτε στον ιστότοπό μας).

9. Τροπολογίες

Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτή την πολιτική από καιρό σε καιρό δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον ιστότοπό μας. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τυχόν αλλαγές σε αυτήν την πολιτική. Ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές σε αυτήν την πολιτική μέσω email ή μέσω του συστήματος ιδιωτικών μηνυμάτων στον ιστότοπό μας.

10. Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να μας δώσετε εντολή να σας παρέχουμε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες διατηρούμε για εσάς. Η παροχή τέτοιων πληροφοριών υπόκειται στα ακόλουθα:

 • Την πληρωμή ενός τέλους και την παροχή των κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων της ταυτότητάς σας.
 • Μπορούμε να αποκρύψουμε προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.
 • Μπορείτε να μας ζητήσετε ανά πάσα στιγμή να μην επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία για σκοπούς μάρκετινγκ.
 • Στην πράξη, συνήθως είτε θα συμφωνήσετε ρητά εκ των προτέρων για τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων για σκοπούς μάρκετινγκ, είτε θα σας παρέχουμε την ευκαιρία να εξαιρεθείτε από τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς μάρκετινγκ.

11. Ιστότοποι τρίτων

Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους και λεπτομέρειες για ιστότοπους τρίτων. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν φέρουμε ευθύνη για τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές τρίτων.

12. Ενημέρωση πληροφοριών

Ενημερώστε μας εάν τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς πρέπει να διορθωθούν ή να ενημερωθούν.

13. Cookies

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μια συμβολοσειρά γραμμάτων και αριθμών) που αποστέλλεται από έναν διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Ιστού και αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης. Στη συνέχεια, το αναγνωριστικό αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από τον διακομιστή. Τα cookie μπορεί να είναι είτε «μόνιμα» cookies ή cookies «συνεδρίας»: ένα μόνιμο cookie θα αποθηκευτεί από ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και θα παραμείνει έγκυρο μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης του, εκτός εάν διαγραφεί από τον χρήστη πριν από την ημερομηνία λήξης. ένα cookie περιόδου λειτουργίας, από την άλλη πλευρά, θα λήξει στο τέλος της περιόδου σύνδεσης χρήστη, όταν το πρόγραμμα περιήγησης ιστού είναι κλειστό. Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που προσδιορίζουν προσωπικά έναν χρήστη, αλλά οι προσωπικές πληροφορίες που αποθηκεύουμε για εσάς ενδέχεται να συνδέονται με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και λαμβάνονται από τα cookies. Χρησιμοποιούμε cookies τόσο περιόδους λειτουργίας όσο και μόνιμα cookie στον ιστότοπό μας.

Τα ονόματα των cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας και οι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούνται παρατίθενται παρακάτω: χρησιμοποιούμε το Google Analytics και το AdWords στον ιστότοπό μας για να αναγνωρίσουμε έναν υπολογιστή όταν ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο / παρακολουθεί τους χρήστες καθώς περιηγούνται στον ιστότοπο / ενεργοποιούν τη χρήση καλαθιού αγορών στον ιστότοπο / βελτιώνουν τη χρηστικότητα του ιστότοπου / αναλύουν τη χρήση του ιστότοπου / διαχειρίζονται τον ιστότοπο / αποτρέπουν απάτες και βελτιώνουν την ασφάλεια του ο ιστότοπος / εξατομίκευση του ιστότοπου για κάθε χρήστη / στοχευόμενες διαφημίσεις που μπορεί να ενδιαφέρουν ιδιαίτερους συγκεκριμένους χρήστες / περιγράφουν σκοπό.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σάς επιτρέπουν να αρνηθείτε να αποδεχτείτε cookies—για παράδειγμα: στον Internet Explorer (έκδοση 10) μπορείτε να αποκλείσετε τα cookie χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες ρυθμίσεις παράκαμψης χειρισμού cookie κάνοντας κλικ στα «Εργαλεία», «Επιλογές Internet», «Απόρρητο» και μετά «Για προχωρημένους». ”?

Στον Firefox (έκδοση 24) μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies κάνοντας κλικ στα «Εργαλεία», «Επιλογές», «Απόρρητο», επιλέγοντας «Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό» από το αναπτυσσόμενο μενού και αφαιρώντας την επιλογή «Αποδοχή cookies από ιστότοπους» και στο Chrome (έκδοση 29), μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookie μεταβαίνοντας στο μενού “Προσαρμογή και έλεγχος” και κάνοντας κλικ στις “Ρυθμίσεις”, “Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων” και “Ρυθμίσεις περιεχομένου” και, στη συνέχεια, επιλέγοντας “Αποκλεισμός ιστοτόπων από τη ρύθμιση οποιωνδήποτε δεδομένων κάτω από την επικεφαλίδα «Cookies».

Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρηστικότητα πολλών ιστότοπων. Εάν αποκλείσετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του ιστότοπού μας.

Μπορείτε να διαγράψετε cookie που είναι ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας—για παράδειγμα:στον Internet Explorer (έκδοση 10), πρέπει να διαγράψετε μη αυτόματα αρχεία cookie (μπορείτε να βρείτε οδηγίες για να το κάνετε στη διεύθυνση http://support.microsoft.com/kb/278835 ) ;

Στον Firefox (έκδοση 24), μπορείτε να διαγράψετε τα cookies κάνοντας κλικ στα «Εργαλεία», «Επιλογές» και «Απόρρητο», στη συνέχεια επιλέγοντας «Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό», κάνοντας κλικ στο «Εμφάνιση cookies» και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στην «Κατάργηση όλων των cookies».

Στο Chrome (έκδοση 29), μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookie μεταβαίνοντας στο μενού “Προσαρμογή και έλεγχος” και κάνοντας κλικ στις “Ρυθμίσεις”, “Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων” και “Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης” και, στη συνέχεια, επιλέγοντας “Διαγραφή cookie και άλλου ιστότοπου και δεδομένα προσθήκης” πριν κάνετε κλικ στην επιλογή “Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης”.

Η διαγραφή των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρηστικότητα πολλών ιστότοπων.